Careers & Tenders

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện tổ chức hội thảo “Tham vấn về công cụ khảo sát thu thập thông tin đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp ở một số nước tiểu vùng sông Mê-kông” tại Khách sạn Pan Pacific, Số 1 Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội, Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” mời nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

  • Thời gian tổ chức: ngày 07/11/2022.
  • Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, Số 1 Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.
  • Số lượng người tham dự: 40 người tham dự trực tiếp.
  • Các mục yêu cầu báo giá theo bảng dưới đây:

 

TT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

1

Gói tổ chức hội thảo (bao gồm phòng hội thảo, ăn trưa và 2 bữa trà giữa giờ)

40

Người

2

Máy chiếu, màn chiếu

2

Bộ

3

Phông chữ (2mx5m)

1

Chiếc

 

  • Đơn giá chào theo từng nội dung và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 9h30 ngày 26/10/2022 và được đóng phòng bì niêm phong.                                      

 

OTHER NEWS