Innovation lab

VIETNAM - HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Ngành nông nghiệp luôn đóng một vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra thì các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp là vô cùng cần thiết. việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lấy đổi mới sáng tạo làm bước đệm để nâng cao năng suất và chất lượng ngành nông nghiệp là một yêu cầu hết sức bức thiết trong bối cảnh hàng loạt những khó khăn đang gây sức ép tới ngành nông nghiệp như ảnh hưởng của dịch bệnh, hội nhập, biến đổi khí hậu....

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HÀNG RAU TẠI VIỆT NAM

Một trong những nguyên nhân quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của ngành hàng rau Việt Nam đó chính là việc tăng cường áp dụng nhiều ứng dụng nhiều công nghệ cao trong quá trình sản xuất. Một số công nghệ tiêu biểu có thể kể đến như là công nghệ sinh học, nhà kính, nhà lưới, công nghệ tưới tiết kiệm, thủy canh, công nghệ số (IOT và BigData)…Đặc biệt, những ứng dụng công nghệ này đều đã được áp dụng theo các tiêu chuẩn của VietGap và tiêu chuẩn hữu cơ trong sản xuất.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đối với ngành Nông nghiệp, việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lấy đổi mới sáng tạo làm bước đệm để nâng cao năng suất và chất lượng ngành nông nghiệp là một yêu cầu hết sức bức thiết trong bối cảnh hàng loạt những khó khăn đang gây sức ép tới ngành nông nghiệp

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp số có thể được triển khai dựa trên một loạt các công nghệ kỹ thuật số: Blockchain, Internet of Things, BigData, AI, máy bay không người lái. Khác với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung vào thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang hiện đại, nông nghiệp số thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp; mở đường cho sản xuất chính xác, chặt chẽ mà không cần sự có mặt của con người.