CLMV AT A GLANCE-Vietnam

Thư mời tư vấn cá nhân Gói thầu số 56 thực hiện nghiên cứu "Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực tiểu vùng sông Mê Công" thuộc dự án NARDT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện gói thầu số 56 “Thuê tư vấn cá nhân rà soát đánh giá khía cạnh chính sách thể chế của mô hình thực hiện nghiên cứu Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực tiểu vùng sông Mê Công” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời các tư vấn cá nhân tham gia ứng tuyển cho vị trí Tư vấn cá nhân rà soát đánh giá khía cạnh chính sách thể chế của mô hình

 (Chi tiết Điều khoản tham chiếu tại Phụ lục đính kèm)

Yêu cầu: Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông qua email [email protected] trước 16h ngày 21/10/2022.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua số điện của Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội (02437280491) hoặc số điện thoại của Điều phối viên dự án là Bà Bùi Thị Minh Dung (0782101902)

 

                                                                                                           Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

 

          GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

(Đã ký)

 

 

       Trần Công Thắng

 

Detail