Careers & Tenders

Thư mời báo giá

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện tổ chức hội thảo Báo cáo kết quả sơ bộ nghiên cứu đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công tại Phòng hội thảo, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” mời nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

  • Thời gian tổ chức: ngày 16/12/2022.
  • Địa điểm: Phòng hội thảo, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Số lượng người tham dự: 10 người tham dự trực tiếp và 10 người tham dự trực tuyến.
  • Các mục yêu cầu báo giá theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

1

Màn chiếu, máy chiếu

2

Bộ

2

Phông chữ (2mx5m)

1

Chiếc

3

Máy tính xách tay cho host và trình chiếu

1

Chiếc

4

Màn hình LCD 55 inch

1

Chiếc

5

Hệ thống thiết bị trực tuyến trong phòng họp (gồm dàn âm thanh, camera 360, hệ thống chuyển đổi tín hiệu cho cuộc họp)

1

Bộ

6

Đường truyền băng thông rộng quốc tế tốc độ cao

1

Gói

 

  • Đơn giá chào theo từng nội dung và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 9h30 ngày 09/12/2022 và được đóng phòng bì niêm phong.