Innovation lab

VIETNAM - HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Ngành nông nghiệp luôn đóng một vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra thì các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp là vô cùng cần thiết. việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lấy đổi mới sáng tạo làm bước đệm để nâng cao năng suất và chất lượng ngành nông nghiệp là một yêu cầu hết sức bức thiết trong bối cảnh hàng loạt những khó khăn đang gây sức ép tới ngành nông nghiệp như ảnh hưởng của dịch bệnh, hội nhập, biến đổi khí hậu....

NỘI DUNG

I.     Tình hình chung về hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. 3

II.    Nghiên cứu trường hợp: 8

1.    Mô hình cây xoài nhà tôi - Hợp tác xã Mỹ Xương. 8

1.1.     Mô tả mô hình. 8

1.2.     Thành phần tham gia. 8

1.3.     Cách thức thực hiện. 8

1.4.     Một số giống xoài tham gia vào mô hình. 9

1.5.     Lợi ích của dự án: 11

2.    Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến tiết kiệm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 - Hợp tác xã Mỹ Đông, Đồng Tháp. 13

2.1.     Mô tả mô hình. 13

2.2.     Thành phần tham gia: 16

2.3.     Cách thức thực hiện: 17

2.4.     Lợi ích của dự án. 18

III.      Một số vướng mắc và đề xuất 19

1.    Một số vướng mắc. 19

2.    Đề xuất giải pháp. 22

IV.      Hoạt động, thông tin cập nhật thư viện đổi mới sáng tạo. 31

Download file