Nông nghiệp tiểu vùng Mê Kông cần xâm nhập vào thị trường cao cấp

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, các nước tiểu vùng sông Mê Kông cần xây dựng chuỗi giá trị nông sản theo hướng thâm nhập vào các thị trường cao cấp.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội thảo khởi động dự án Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách NN-PTNT cho các quốc gia tiểu vùng Mê Kông (NARDT) diễn ra tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông đã và đang thực hiện những cải cách chính sách rất hiệu quả. Nếu như Campuchia có nhiều kinh nghiệm hay trong sự phát triển thương hiệu gạo chất lượng cao thì Lào có nhiều bài học trong việc phát triển sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp bền vững, còn Myanmar cho nhiều bài học trong sự phát triển nông thôn thông qua vai trò của cộng đồng.

Ngoài ra, xây dựng chuỗi giá trị nông sản thâm nhập vào các thị trường cao cấp là hướng đi bền vững trong tương lai của nông nghiệp các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Do đó, thông qua dự án này, Việt Nam và các quốc gia sẽ tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hay trong phát triển nông nghiệp giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông thông qua mạng lưới tư vấn chính sách rộng rãi, không chỉ từ cơ quan chính phủ mà còn từ các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. 

Ông Thomas Rath, Phụ trách tiểu vùng sông Mê Kông, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế.

Ông Thomas Rath, Phụ trách tiểu vùng sông Mê Kông, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế cho biết, Dự án hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới NARDT có mục tiêu tổng quát là phát triển mạng lưới nghiên cứu chính sách ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu và tăng cường năng lực, đối thoại chính sách.

4 nước tiểu vùng sông Mê Kông là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar ký kết hợp tác chia sẻ chính sách về nông nghiệp nông thôn.

Trong đó, 3 mục tiêu cụ thể gồm: Thành lập mạng lưới nghiên cứu để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chính sách hướng đến một nền NN-PTNT bền vững chung; Xác định cơ hội, thách thức và các vấn đề chính đối với phát triển NN-PTNT và thực hiện nghiên cứu, tư vấn xây dựng chính sách; chia sẻ tri thức và tăng cường năng lực; Thể thế hóa các sáng kiến đổi mới, duy trì và mở rộng tác động tích cực của các dự án do IFAD hoặc các đối tác phát triển khác tài trợ ở các nước khu vực sông Mê Công.

Dự án NARDT có thời hạn từ 2019 - 2023 do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD). Các cơ quan điều phối dự án tại các nước bao gồm Trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh tế và xã hội tại Myanmar (CESD), Viện Nghiên cứu Nông Lâm quốc gia tại Lào (NAFRI), Viện Nghiên cứu phát triển nguồn lực tại Campuchia (CDRI).

 

NGUYÊN HUÂN
OTHER NEWS