Careers & Tenders

Thư mời báo giá

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả sơ bộ của Lào và Campuchia nghiên cứu các mô hình đổi mới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công” và hội thảo “Tham vấn kết quả nghiên cứu cuối cùng trong Nghiên cứu các mô hình đổi mới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công” tại Phòng hội thảo, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” mời nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

  • Thời gian tổ chức: 02 hội thảo ngày 08/02/2023 và 14/02/2023
  • Địa điểm: Phòng hội thảo, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Số lượng người tham dự 01 hội thảo: 10 người tham dự trực tiếp và 10 người tham dự trực tuyến.
  • Các dịch vụ yêu cầu báo giá cho 01 hội thảo theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

1

Màn chiếu, máy chiếu

2

Bộ

2

Phông chữ (2mx5m)

1

Chiếc

3

Máy tính xách tay cho host và trình chiếu

1

Chiếc

4

Màn hình LCD 55 inch

1

Chiếc

5

Hệ thống thiết bị trực tuyến trong phòng họp (gồm dàn âm thanh, camera 360, hệ thống chuyển đổi tín hiệu cho cuộc họp)

1

Bộ

6

Đường truyền băng thông rộng quốc tế tốc độ cao

1

Gói

 

  • Đơn giá chào theo từng nội dung và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 9h30 ngày 27/01/2023 và được đóng phòng bì niêm phong.