Careers & Tenders

Thư mời báo giá

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện tổ chức tập huấn: “Sử dụng các chỉ số thống kê trong giám sát và đánh giá phát triển nông nghiệp nông thôn” tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, Số 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội, Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” mời nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

  • Thời gian tổ chức: ngày 12, 13/10/2023.
  • Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, Số 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
  • Số lượng người tham dự: 20 người tham dự trực tiếp và 20 người tham dự trực tuyến.
  • Các mục yêu cầu báo giá cho tập huấn theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

1

Gói tổ chức tập huấn (bao gồm phòng tập huấn, ăn trưa và 2 bữa trà giữa giờ)

(20 người/ngày x 2 ngày)

40

Ngày người

2

Màn chiếu, máy chiếu

(1 bộ/ngày x 2 ngày)

2

bộ/ngày

3

Máy tính xách tay cho host và trình chiếu

(1 chiếc/ngày x 2 ngày)

2

chiếc/

ngày

4

Hệ thống thiết bị trực tuyến trong phòng họp (gồm dàn âm thanh, camera 360, hệ thống chuyển đổi tín hiệu cho cuộc họp 20-30 người) (1 bộ/ ngày x 2 ngày)

2

bộ ngày

5

Đường truyền băng thông tốc độ cao

1

gói

6

Phông chữ (2mx5m)

1

chiếc

 

  • Đơn giá chào theo từng nội dung và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 9h30 ngày 09/10/2023 và được đóng phòng bì niêm phong.