Careers & Tenders

Thư mời báo giá

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện tổ chức tập huấn: “Phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp” tại Viện chính sách và Chiến lược PTNNNT, Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” mời nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

  • Thời gian tổ chức: ngày 20, 21, 22, 23/11/2023.
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Số lượng người tham dự: 10 người tham dự trực tiếp và 40 người tham dự trực tuyến.
  • Các mục yêu cầu báo giá cho tập huấn theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

1

Hệ thống thiết bị trực tuyến trong phòng họp (gồm dàn âm thanh, camera 360, hệ thống chuyển đổi tín hiệu cho cuộc họp 30-60 người) (1 bộ/ngày x 4 ngày)

4

bộ ngày

2

Đường truyền băng thông tốc độ cao (1 gói/ngày x 4 người)

4

gói

 

  • Đơn giá chào theo từng nội dung và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 9h30 ngày 15/11/2023 và được đóng phòng bì niêm phong.