Careers & Tenders

Thư mời báo giá

Hà Nội, ngày  12  tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án khu vực mời các đơn vị cung cấp vé máy bay cho đoàn đi công tác tại Bình Thuận thuộc dự án khu vực báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

Đoàn đi công tác tại Bình Thuận:

- Hành trình: Hà Nội – Hồ Chí Minh: ngày 26/16/2023;

                      Hồ Chí Minh – Hà Nội: ngày 02/07/2023.

- Số lượng vé: 4 vé cho mỗi hành trình.

- Hãng vận chuyển: Vietnam Arilines

 

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội cho bà Nguyễn Thu Hiền (điện thoại: 039.677.6362) trước 09h30 ngày 20/6/2023 và được đóng phong bì niêm phong.