THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thư mời tư vấn cá nhân gói thầu 58 "Thuê tư vấn cá nhân chiết xuất số liệu khảo sát hộ gia đinh nông thôn"

Thư mời tư vấn cá nhân cho Gói thầu số 64 “Thuê tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu về Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau 35 năm đổi mới về hội nhập”

Thư mời tư vấn cá nhân cho Gói thầu số 63 “Thuê tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu về Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau 35 năm đổi mới về thuỷ lợi”

Thư mời tư vấn cá nhân cho Gói thầu số 61 “Thuê tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu về Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau 35 năm đổi mới về hội nhập”

Thư mời tư vấn cá nhân cho Gói thầu số 61 “Thuê tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu về Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau 35 năm đổi mới về hội nhập”

Thư mời tư vấn cá nhân Gói thầu số 56 thực hiện nghiên cứu "Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực tiểu vùng sông Mê Công" thuộc dự án NARDT

Thư mời tư vấn cá nhân Gói thầu số 55 thực hiện nghiên cứu "Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực tiểu vùng sông Mê Công" thuộc dự án NARDT